Etikk og kvalitetssikring

Etiske retninglinjer og

faglig kvalitetsikring

Relate2change er et framleie selskap som leier ut til profesjonelle enkeltpersonforetak eller smb, som trenger gode rom med vegger hvor vi kan snakke fortrolig med sine klienter.  Relate2change skal også legge til rette for et faglig miljø, men har ikke ansvar for å tilrette legge innhold. Innhold skaper alle i det faglige felleskapet sammen. 


Det som imidlertid er viktig for oss er at alle som leier her har en etisk praksis og er offentlig godkjent til å utøve sitt yrke og/eller godkjent av sine fagorganisasjoner som kvalitetssikrer sine medlemmers praksis. Senteret skal være et sted å jobbe som oppfattes som seriøst, og vi legger derfor vekt på at alle som leier har en etisk forsvarlig praksis. 


Hvis man ikke  kvalitetssikrer sin praksis gjennom jevnlig veiledning hos godkjente veiledere, og holder seg faglig oppdatert på sitt fag og man derfor mister godkjenning til å utøve sitt yrke/profesjon, kan det være oppsigelsesgrunn på leiekontrakten eller medlemskapet i poolordningen. Dette står også i den enkeltes kontrakt.


Alle som leier gjennom relate2change skal være godkjente til å utøve sin praksis innen sin terapeiretning, og sørge for å kvalitetssikre sin egen faglige praksis. 


Under er det informasjon om hvordan gestaltcoacher og gestlatterapeuter følger krav om proffesjonel faglig oppdatering og veiledning, samt foreningens etiske retningslinjer.  Det er også informasjon og lenker til Norsk psykologforenings etiske retningslinjer.   Det legges ut også andre foreningers retningslinjer om det kommer flere fagbakgrunner som kommer til å leie på senteret.Gestaltcoach og veileder GPO


Gestaltpraktiserende i organisasjoner (GPO), organiserer alle med gestaltutanning (gestaltcoach eller gestaltteraput) som enten jobber som leder, intern konsulent eller ekstern innen HR, OD eller lederutvikling, eller som gestaltcoach.  Gestaltcoach er heller ingen beskyttet tittel, men GPO krever at medlemmene følger deres etiske regler, vedteker og de har et faglig etisk råd som som behandler evt.klagesaker.  For å bli akkreditert coach og synlig på deres nettside, må medlemmet ha nok faglig oppdatering og veiledning av veilder godkjent av GPO, sam at de har organisasjonskompetanse.

Les mer om GPOS etiske retningslinjer:

https://www.gpo.no/personvern/


Gestaltterapeut og veileder MNGF


Gestaltterapeut er ikke en beskyttet tittel, men det er krav at de har en grunnutdanningen fra en 4 årig EAGT-akkreditert utdanning etter fulført Bachelor grad. Grunnutdanningen i Norge er fra en offentlig godkjent høyskole, Norsk Gestaltinstitutt, høyskole. Det er videre en godkjenningsordning gjennom Norsk Gestaltterapi forening, som krever at sine praktiserende medlemmer har nok faglig oppdagering inkludert veiledning. Det betyr at de gestaltteraputer er er registrert på nettsiden til Norsk Gestalt terapeut forening, innfrir de gjeldene krav til proffesjonell faglig oppdatering, og at de jobber i tråd med NGFs vedteker, etiske retningsliner og krav til veiledning som til enhver tid gjelder. Og de har da lov til å bruke tittel MNGF.   Les mer på NGF sin side:  https://ngfo.no

Studenter ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGI)

Når de studerer enten gestaltterapi og eller gestaltcoaching har studentene på terapi utdanningen krav til 70 timer egenterapi ila av 4 års utdanning, samt 400 timer relevant praksis, og når de starter med å kunne ta læringsklienter i 3 klasse, skal de gå i regelmessig veiledning i regi av skolen. 1 veiledning per 5 timer læringsterapi. 

Coachstudenter skal ha 30 timer egencoaching, samt 100 timer praksis gjennom 2 års studie.  Når de har hatt 20 timer egencoaching innen oppstart av 2 klasse kan de godkjennes til egencoaching.

Les mer:  www.gestalt.no. Studenter som er godkjent for å kunne ta læringsklienter, kan bli leie rom i poolordningen.  Relate2change må vite at skolen er godkjent at de kan praktisere.

Psykologer, Psykologspesialister


Psykologer med offentlig godkjenning og som følger de  til enhver tid gjeldene etiske retningslinjer fra Norsk Psykolgoforening.


Foreningen har egne  fagetiske retningslinjer  og et uavhengig  fagetisk råd  forvalter regelverket og klagegangen for brukere .

Foreningen har ansvar for den offentlig anerkjente  spesialistutdanningen  for psykologer og har et omfattende videreutdanningstilbud.


Psykologer som leier hos oss følger organisasjonens og offentlige krav til profesjonell faglig oppdatering og veiledning. 


https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk