Hvem er Relate2change AS

Relate2change AS

Er et AS som fungerer som non-profit basert organisasjon.  Det er et eiendomsselskap som leier lokaler, for å fremleie det til utøvere innen terapi, personlig utvikling, team og organisasjonsutvikling. Aktiviteter som støtter Inner Development Goals.  Det leies ut til litt over kostpris.  Det tas ikke ut utbytte, men evt. overskudd går tilbake til å støtte til og utvikling av drift for å sikre en stabil og god ramme rundt det viktige arbeidet som gjøres av de som driver med behandling og utvikling av mennesker, såvel som team og organisasjoner.  Relate2change AS har støttet opprettelse av hubben IDG Relate2change OSLOHUB som er en non-profitt medlemsorganisasjon under det globale organisasjonen www.innerdevelopmentgoals.org   Initiativtaker og eier av Relate2change AS er Christin Winther og Adminitrator er Monica Mon.