Våre profesjonelle samtalepartnere

Våre profesjonelle samtalepartnere 

Våre profesjonelle samtalepartnere er medlem av sine respektive fagorganisasjoner, hvor det er krav til etisk praksis, at de går i jevnlig veileding og har tilstrekkelig faglig profesjonell oppdatering for å praktisere. De har forsikringsordning og er underlagt klageordning. 


Vi har også tilknyttet noen studenter som tilbyr terapi under utdanning, de får veiledning av høyskolen.  


Våre terapeuter, coacher og konsulenter

Trykk på profilen for å lese mer

Studenter under utdanning som tilbyr terapi eller coaching

Aidaklinikken

Behandling mot depresjon

Arne Bondø, lege

Arne er grunnlegger av Aidaklinikken, og har jobbet med ketamin for depresjon siden 2020.

Aida klinikken bygger opp sin virksomhet i Senter for relasjon og endring. 


Vi i Aida Klinikken vet hvordan depresjon kan påvirke det daglige livet. Vår filosofi er å hjelpe våre pasienter til en bedre hverdag og økt livskvalitet.

Vi er opptatt av å gi behandling av høyeste kvalitet, og alle ledd i behandlingen oppfyller krav som stilles til god faglig og medisinsk standard. Blant annet følger vi retningslinjene utarbeidet av American Psychiatric Association.


Nye kontorer i Oslo

Aida Klinikken har fått nye kontorer i Oslo. Vi holder nå til i Senter for relasjon og endring i Nobels gate 16A. I dette varme og sjarmerende bygget er det flere andre terapeuter, deriblant psykologer, gestaltterapeuter og psykiater. Ønsker du et parallelt forløp med medikamentell behandling og samtaleterapi, er det gode sjanser for at du her finner en terapeut som passer for deg

Oslo Psykologsenter

Lokalisert i Nobelsgate 16 A og Rosenkrantz gate 7 

Frode Molnes, spesialist i kliniskk psykolog 

Petter Emhjellen, psykolog under spesialisering i Nevropsykologi

Liv Barnett, spesialist i Nevropsykologi

Simona Eskeland, spesialist i psykiatri 

Ane Rogne, spesialist i nevropsykologi 

Tobias Lindstad, spesialist i klininsk psykologi 

Andre samarbeidspartnere tilknyttet senteret

GestaltPraktiserende i organisasjoner leier hos Senter for relasjon og endring, og vil holde styremøter, workshops og gestaltsalonger her. 


Medlemmer av GPO vil ha mulighet for å leie Rom107 som GPO disponerer til 30 % rabatt. Se priser på www.gpo.noOm senteretChristin Winther, er gestaltterapeut og har mange års erfaring både som konsulent, coach, terapeut, leder og høyskolelektor. Christin er initiativtaker til Relate2change AS, etter at hele bygården full av terapeuter og psykologer fikk oppsigelse av gårdeier pga salg ønsket vi å samle mange ressursterke fagfolk under et senter, dermed ble Senter for relasjon og endring en realitet. Det er et non-profit initiativ selv om det er organisert som et AS. Formålet er kun å ha å ha en bærekraftig drift for fagfelleskapet.  I utleiemarkedet er ønskelig å ha en formell leietaker, det er bakgrunnen for at Relate2change AS ble etablert. Winther har ha driftsansvaret for senteret. www.varmtlederhjerte.no

www.x-gen.no


Monica B. Moner gestaltpsykoterapeut og samfunnsviter. Hun er co-admin og har det daglige driftsansvaret for Senter for relasjon og endring. Monica har bred erfaring innen ledelse og administrasjon. Hun har redaksjonell erfaring som forlagsredaktør for sakprosa fra Gyldendal Norsk Forlag, samfunnsvitenskapelig redaktør fra Universitetsforlaget samt redaksjonsmedlem i Norsk Gestalttidsskrift. 


Tilknyttet senteret.:


Anne Wodstrup, er arkitekt og byutvikler, og jobber med medvirkning og involvering av interessegrupper og befolkning i sine utviklingsporsjekter. Anne er rådgiver til Relate2change AS 


Anne og Christin jobber sammen på prosjekter hvor det er nødvendig med involvering og medvirkning av nøkkelgrupper og/eller befolkning i byutviklingsprosjekter. Relate2change AS er dannet for å lage et utleiekonsept til forskjellige faglige enkeltpersonforetak/smb, som jobber som selvstendig næringsdrivende innen frie yrker.  Proffesjonelle som trenger gode samtalerom fordi de jobber som konsulenter som jobber innen organsiasjon med coaching/lederstøtte/foretningutvikling, eller forskjellige type helhetlig terapi. Felles for alle små profesjonelle fimraer er at de trenger et arbeidsmilijø, gode rom som er gode private samtaler og mulighet for faglig synergi.


Visjonen er å skape gode faglige miljø med synergi mellom fagmiljøene.  Sammen blir vi bedre. Et sted hvor alle sammen jobber helhetlig med menneske i fokus, samt med utvikling av individ, gruppe, organisasjon og samfunn.


Sammen gjør vi verden til et bedre sted å leve og jobbe. 

Anne Wodsrup

Arkitekt, byutvikler og prosessleder

Anne jobber med byutvikling og gjerne i prosjekter der det involveres interessegrupper, brukere, befolkning og nabolag i utvikling og enringsprosesser. Anne brenner for den gode dialogen og medvirkning for å få de fleste til å delta i samfunnsdialogen. Hun har bred erfaring fra kultur og transformasjonsledelse, og å lede komplekse prosjekter med mange involverte.

Anne har et postmaster kurs fra Erasmus Universiteit Rotterdam Social Tranistions. The Dutch Research Instiute for Transitions and impact Hub. Og Kulturledelse fra Høyskolen Oslo og Akershus.


Mobil: 97121514

Email:  anne@urbanagent.no


www.urba.no

Involvering og medvirkning av nøkkelgrupper og/eller befolkning i byutviklingsprosjekter. 

www.x-gen.no

Gjør direkte avtale med din profesjonelle samtalepartner

Når du har gjort avtale med din samtalepartner 


Da vil du motta en sms med en QR kode.  Trykk på lenken og følg instruksjonene. Du må svare på spørsmålene om smittevern.  Hvis du har symptomer, har misanke om covid, eller har vært i kontakt med noen i karantene, må du avlyse din time eller be om å få ha timen digitalt.


Hvis alt er iorden, og du svarer negativt på spørsmålene om covid så vil du få åpnet QR koden. Den virker kun når du har avtale.


Den bruker du når du ankommer senteret til avtalen. Du viser telefonene din til QR leseren på utsiden, og da åpner døren seg i 5 sekunder.  Du går inn på senteret og går til venteområdet. Der vil din avtale komme å hente deg. 

Første gang du kommer til seneret vil din kontaktperson vise deg venteområdet. 


Velkommen til oss!