Våre profesjonelle samtalepartnere

Våre profesjonelle samtalepartnere 

Våre profesjonelle samtalepartnere er medlem av sine respektive fagorganisasjoner, hvor det er krav til etisk praksis, at de går i jevnlig veileding og har tilstrekkelig faglig profesjonell oppdatering for å praktisere. De har forsikringsordning og er underlagt klageordning. 


Vi har også tilknyttet noen studenter som tilbyr terapi under utdanning, de får veiledning av høyskolen.  


Våre terapeuter, coacher og konsulenter

Trykk på profilen for å lese mer


Studenter som tilbyr terapi eller coaching under utdanning

Andre samarbeidspartnere tilknyttet senteret

GestaltPraktiserende i organisasjoner leier hos Senter for relasjon og endring, og vil holde styremøter, workshops og gestaltsalonger her. 


Medlemmer av GPO vil ha mulighet for å leie Rom107 som GPO disponerer til 30 % rabatt. Se priser på www.gpo.noOm senteretChristin Winther, er gestaltterapeut og har mange års erfaring både som konsulent, coach, terapeut, leder og høyskolelektor. Christin er initiativtaker til Relate2change AS, etter at hele bygården full av terapeuter og psykologer fikk oppsigelse av gårdeier pga salg ønsket vi å samle mange ressursterke fagfolk under et senter. Sånn ble Senter for relasjon og endring til. Det er et non-profit initiativ selv om det er et AS, det var ønskelig å ha en formell leietaker, det er bakgrunnen for at Relat2chang AS ble etablert. Winther har ha driftsansvaret for senteret. www.varmtlederhjerte.no

www.x-gen.no


Monica B. Moner gestaltpsykoterapeut og samfunnsviter. Hun er co-admin for Senter for relasjon og endring. Monica har bred erfaring innen ledelse og driftsadministrasjon. Hun har redaksjonell erfaring som forlagsredaktør for sakprosa fra Gyldendal Norsk Forlag, samfunnsvitenskapelig redaktør fra Universitetsforlaget samt redaksjonsmedlem i Norsk Gestalttidsskrift. 


Tilknyttet senteret.:


Anne Wodstrup, er arkitekt og byutvikler, og jobber med medvirkning og involvering av interessegrupper og befolkning i sine utviklingsporsjekter. Anne er rådgiver til Relate2change AS 


Anne og Christin jobber sammen på prosjekter hvor det er nødvendig med involvering og medvirkning av nøkkelgrupper og/eller befolkning i byutviklingsprosjekter. Relate2change AS er dannet for å lage et utleiekonsept til forskjellige faglige enkeltpersonforetak/smb, som jobber som selvstendig næringsdrivende innen frie yrker.  Proffesjonelle som trenger gode samtalerom fordi de jobber som konsulenter som jobber innen organsiasjon med coaching/lederstøtte/foretningutvikling, eller forskjellige type helhetlig terapi. Felles for alle små profesjonelle fimraer er at de trenger et arbeidsmilijø, gode rom som er gode private samtaler og mulighet for faglig synergi.


Visjonen er å skape gode faglige miljø med synergi mellom fagmiljøene.  Sammen blir vi bedre. Et sted hvor alle sammen jobber helhetlig med menneske i fokus, samt med utvikling av individ, gruppe, organisasjon og samfunn.


Sammen gjør vi verden til et bedre sted å leve og jobbe. 

Anne Wodsrup

Arkitekt, byutvikler og prosessleder

Anne jobber med byutvikling og gjerne i prosjekter der det involveres interessegrupper, brukere, befolkning og nabolag i utvikling og enringsprosesser. Anne brenner for den gode dialogen og medvirkning for å få de fleste til å delta i samfunnsdialogen. Hun har bred erfaring fra kultur og transformasjonsledelse, og å lede komplekse prosjekter med mange involverte.

Anne har et postmaster kurs fra Erasmus Universiteit Rotterdam Social Tranistions. The Dutch Research Instiute for Transitions and impact Hub. Og Kulturledelse fra Høyskolen Oslo og Akershus.


Mobil: 97121514

Email:  anne@urbanagent.no


www.urba.no

Involvering og medvirkning av nøkkelgrupper og/eller befolkning i byutviklingsprosjekter. 

www.x-gen.no

Gjør direkte avtale med din profesjonelle samtalepartner

Når du har gjort avtale med din samtalepartner 


Da vil du motta en sms med en QR kode.  Trykk på lenken og følg instruksjonene. Du må svare på spørsmålene om smittevern.  Hvis du har symptomer, har misanke om covid, eller har vært i kontakt med noen i karantene, må du avlyse din time eller be om å få ha timen digitalt.


Hvis alt er iorden, og du svarer negativt på spørsmålene om covid så vil du få åpnet QR koden. Den virker kun når du har avtale.


Den bruker du når du ankommer senteret til avtalen. Du viser telefonene din til QR leseren på utsiden, og da åpner døren seg i 5 sekunder.  Du går inn på senteret og går til venteområdet. Der vil din avtale komme å hente deg. 

Første gang du kommer til seneret vil din kontaktperson vise deg venteområdet. 


Velkommen til oss!