Hjem

Relate2change Consulting / Co-creating for a better future!

Verden er et fantastisk sted

La oss samarbeide for en bærekraftig utvikling


Relate2change Consulting

"Building commuties of understanding, 

-one story at a time"


Sitat fra playbackteater 

Vi er et nystartet konsulentselskap med konsulenter med bred og solid erfaring fra utviklingsarbeid, på både individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå. Vi har kompetanse på design av prosesser for utvikling, samskapning og forankring. Vi har tro på prosesser hvor alle nødvendige parter blir involvert for best mulig resultat i tråd med ledelsens/styrets mål, strategi og visjoner. Vi veileder og støtter ledere og ledergrupper i deres daglige utfordringer så vel som å utvikle morgensdagens bærekraftige løsninger. Vi i Relate2change Consulting brenner for bærekraft, og har tro på at indre og ytre bærekraft henger sammen.

Relate2change Consulting, bidrar aktivt til pro-bono arbeid i hubben: IDG Relate2change Oslo Hub på diverse informasjonsarbeid og hubarrangementer.  Hvis Consulting delen får et oppdrag som er IDG basert så, går 10 % av det fakturerte beløp til IDG og hubbens informasjons arbeide.

Bærekraftig utvikling

Det er mange nye ord og og populære konsepter innen leder- og organisasjonsutvikling i dag, og når vi ser nærmere på innholdet ser vi at det ofte koker ned til det som alltid har vært viktig i utviklingsarbeid: Å få menneskene i organisasjonen til å kommunisere og samhandle på best mulig måte.   Å få menneskene til å samskape gode resultater for organisasjonen og organisasjonens kunder.  De nye nå er at forskning viser at det er sammenheng mellom utvikling av mennesker og systemer, og hvor raskt verden når en bærekraftig utvikling. Utvikling og endring starter derfor med oss. Det er ikke bare ledere som skal utvikles, men også medarbeiderene. Noe som er spesielt viktig i organisasjoner hvor agilt lederskap er en del av organiseringen. Her skapes ringer i vannet som påvirker hele organisasjonen så vel som samfunnet og verden. Idag blir spørsmålet om organisasjonen bidrar til både indre og ytre bærekraft.


Fakta om sykefravær, turn-over og konflikter i Norge i dag 

Men om lag 15 prosent av sykefraværet kan knyttes til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen.

Tall fra staten

65 prosent av statlige virksomheter opplever utfordringer med å rekruttere fagpersoner som jurister, ikt-personell og økonomer.

I følge beregninger fra undersøkelser utført av FAFO og SSB er konflikter i arbeidslivet årsak til hele 25% av det totale sykefraværet, og koster norske bedrifter 45 milliarder kr årlig.

DEI.  Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av for eksempel kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering skal ikke aksepteres.

Samskape omstillingen/ utviklingsarbeidet


Ved å innvolvere de menneseklige ressursene i organisasjonen i en samskapingsprosess, muliggjør at din organisasjon og dine medarbeidere og utvikles i takt med hverandre og med sin samtid,og samtidig sikrer at dere utnytter den kunnskap og erfaring som finnes i organisasjonen. 

Det ivaretar arbeidsmiljø og skaper en inkludernde kultur, hvor medarbeiderne erfarer at de kan påvirke sitt arbeid, Det skapes nærværsfaktorer som forebygger sykefavær. Det skaper et innovativt miljø, som tiltrekker seg og beholder kompetansen. 


Din organisasjon vinner følgende:

 • Øker produktiviteten
 • Senker sykefraværet
 • Lavt turnover
 • Tiltrekkes dere god kompetanseLes mer om våre metoder

Bærekraftig leder- og medarbeider utvikling


  • Lederutviklingsprogrammer i tråd med IDG/SDG.
  • Evaluer og oppgrader deres lederutvikling i tråd med IDG.
  • Lederstøtte
  • Kurskonsepter til ansatte
  • Meny "koldtbord" for utvikling til medarbeiderne


Les mer her

Kjernekvaliteter


Kjernekvaliteter er en polaritetsmodell

Det handlar ikke om enten eller eller, men å sikte mot å balansere dine og teamets kvaliteter.  om antingen det ena eller det andra utan om att sträva efter att balansera kvaliteter.


Les mer  om modellen her

Foredrag - mini workshops


 • Ledelse
 • Endring
 • Kommunikasjon
 • Konflikter,
 • Sammenhengen mellom indre og ytre bærekraft. 
 • Psykologisk trygghet
 • Bærekraftskultur
 • Hvordan få ned sykefraværet
 • Hva er nærværsfaktorer   Les mer her

   Konsepter for bærekraftig utvikling/endring av team og organisasjon


   Vår verktøykasse

   • IDG toolbox
   • Kjernekvadranten
   • Viljesbuen for bedrifter
   • 360 grader evaluering
   • On the jobb training
   • Gestaltcoaching/Gestaltteori
   • Prosesskomptanse


   Les mer her   CONTACT US

   If you have any questions or concerns, we're always ready to help!