Relate2change Consulting AS

Relate2change Consulting / Co-creating for a better future!

Verden er et fantastisk sted

La oss samarbeide for en bærekraftig utvikling


Bærekraftig utvikling

Relate2change Consulting, bidrar pro-bono i hubben IDG Relate2change på diverse informasjonsarbeid og hubbarrangementer.  Hvis Consulting delen bruker IDG rammeverket i sine oppdrag, går 10 % av det fakturerte belop til IDG

 Det er mange nye ord og og populære konsepter innen leder- og organisasjonsutvikling i dag, og når vi ser nærmere på innholdet ser vi at det ofte koker ned til det som alltid har vært viktig i utviklingsarbeid:

De er å få menneskene i organisasjonen til å kommunisere og samhandle på best mulig måte.   Få menneskene til å samskape gode resultater for organisasjonen og organisasjonens kunder.  De nye nå er at forsknig viser at det er sammenheng mellom utvikling av mennesker og systemer, og hvor raskt verden når en bærekraftig utvikling. Utvikling og endring starter derfor med oss. Det er ikke bare ledere som skal utvikles også  medarbeiderene. Her skapes ringer i vannet som påvirker hele organisasjonen så vel som samfunnet og verden. Idag blir spørsmålet om organisasjonen bidrar til både indre og ytre bærekraft.


Dette er vår kjernekompetanse!


Få mennesker til å snakke sammen, skape et psykologisk trygt miljø som fører til innovativ samskaping. Hvor medlemmene tør å være seg selv fullt og helt, og får til å bruke hele sitt potensial. En kultur hvor det er lov til å gjøre feil, som skaper villighet til å ta risker, og hvor man har mot til å snakke med hverandre når det oppstår friksjoner.   Menneskene sjekker ut tolkninger og lytter til svaret. De sier hva de trenger istedenfor å kritisere. Samskaper en kutur hvor man fleksibelt gir gode og konstruktive tilbakemeldinger, det er en kultur hvor det er åpenhet og tillitt.  Dette er viktig i omstillinger, i utviklingsarbeidet og i det kontinuerlige arbeidet med å bygge organisasjoskultur.


Vi har verktøyene til å skape  og beholde en slik bærekraftig kultur med en psykologisk trygghet som gir god produktivitet, lav turnover og lavt  sykefravær.


Vi har verktøyene for å designe en bærekraftig omstilling og utvikling, med fokus på organisasjonens strategi og et utviklingsarbeid med forankring hos medarbeidere, og nødvendig involvering på alle nivå.  


Dette beskriver en kultur som fører til en bærekraftig utvikling, som gir ringer i vannet internt i bedriften, til kunder/brukere/samarbeidspartnere og til samfunnet rundt. 


Ønsker du å beholde, videreutvikle eller skape en slik kultur på din arbeidsplass, ta kontakt. 


Vårt team 


Christin Winther

Prosessleder,


MsC Ledelse i arbeidshelse UiO,


Gestaltterapeut, NGI høyskole


Gestaltveileder, NGI Høyskole

MGPO/MNG


Sykepleierhøyskole, Østfold


Lisens Kjernekvadranten


Styreleder IDG Relate2change Oslo Hub.

Jøril Korperud Johnsen

Prosessleder


Utdannet B Leader av B Corp Nordics

Inner Development Goals katalysator


Bred erfaring ledelse, innovasjon og bærekraft -


Tidligere bærekraftssjef i IKEA Norge.


Styremedlem IDG Relate2change Oslo Hub.


Cecilie Dale

Prosessleder,


Gestaltterapeut, NGI Høyskole


2 årig videreutdanning, NGI Høyskole


1. årig påbygning i Emosjonsfokusert

parterapi EFT - C ved IPR

(Institutt for psykologisk rådgivning)


Lisens Kjernekvadranten


Styremedlem IDG Relate2change Oslo Hub.

Helle Evensen

Prosessleder


Gestaltcoach, NGI høyskole, MGPO


Relasjonsledelse i organisasjoner, NGI høyskole


Styremedlem IDG Relate2change Oslo Hub.Jan og Synne Platander

Samarbeidspartnere

Jan og Synne driver Platander Samspill & Utvikling (PSU) og Skandinavisk Playbackteater Studio (SPTS).

Jan er pedagog, coach og psykodramaregissør, og underviser i Aksjonsmetodikk for arbeidslivet. (AiA)
Synne er drama- og teaterpedagog, prosessveileder og playbackteater-instruktør, og jobber også med norskopplæring for voksne innvandrere.

Siden 90-tallet har Jan og Synne jobbet med kurs, forestillinger og involverende utviklingsprosesser for både organisasjoner og privatpersoner.
De er grunnleggere av Teater X i Stockholm, en teatergruppe som har jobbet profesjonelt med playbackteater siden 1999. Siden 2009 har de drevet kurs i regi av Skandinavisk Playbackteater Studio, og de tilbyr tilbyr forestillinger med Teater Mosaik’. Med teater som dialogverktøy skaper de lyttende rom for deling og speiling av menneskelige erfaringer, og åpner for resonans og refleksjon på nye måter.

De har jobbet for små og store organisasjoner i Sverige og Norge, både i det private næringslivet og offentlig sektor, og medvirker med Teater Mosaik’ i AFF’s lederutviklingsprogram Solstrandsprogrammet.

Jan og Synne har en rik verktøykasse med kreative, engasjerende og involverende metoder. Med aksjonsmetodikk og elementer av playbackteater kan de skreddersy effektfulle utviklingsprosesser i tråd med organisasjonens behov.Våre samarbeidspartnere i Sverige

Vi har et samarbeid med gode svenske kollegaer i gro.nu,  

ved behov kan vi raskt etablere et svensk-norsk konsulentteam. 

Fakta om sykefravær, turn-over og konflikter i Norge i dag 

Men om lag 15 prosent av sykefraværet kan knyttes til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen.

Tall fra staten

65 prosent av statlige virksomheter opplever utfordringer med å rekruttere fagpersoner som jurister, ikt-personell og økonomer.

I følge beregninger fra undersøkelser utført av FAFO og SSB er konflikter i arbeidslivet årsak til hele 25% av det totale sykefraværet, og koster norske bedrifter 45 milliarder kr årlig.

DEI.  Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av for eksempel kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering skal ikke aksepteres.

Samskape omstillingen/ utviklingsarbeidet


Ved å innvolvere de menneseklige ressursene i organisasjonen i en samskapingsprosess, muliggjør at din organisasjon og dine medarbeidere og utvikles i takt med hverandre og med sin samtid,og samtidig sikrer at dere utnytter den kunnskap og erfaring som finnes i organisasjonen. 

Det ivaretar arbeidsmiljø og skaper en inkludernde kultur, hvor medarbeiderne erfarer at de kan påvirke sitt arbeid, Det skapes nærværsfaktorer som forebygger sykefavær. Det skaper et innovativt miljø, som tiltrekker seg og beholder kompetansen. 


Din organisasjon vinner følgende:

 • Øker produktiviteten
 • Senker sykefraværet
 • Lavt turnover
 • Tiltrekkes dere god kompetanseLes mer om våre metoder

Bærekraftig leder- og medarbeider utvikling


  • Lederutviklingsprogrammer i tråd med IDG/SDG.
  • Evaluer og oppgrader deres lederutvikling i tråd med IDG.
  • Lederstøtte
  • Kurskonsepter til ansatte
  • Meny "koldtbord" for utvikling til medarbeiderne


Les mer her

Kjernekvaliteter


Kjernekvaliteter er en polaritetsmodell

Det handlar ikke om enten eller eller, men å sikte mot å balansere dine og teamets kvaliteter.  om antingen det ena eller det andra utan om att sträva efter att balansera kvaliteter.


Les mer  om modellen her

Foredrag - mini workshops


 • Ledelse
 • Endring
 • Kommunikasjon
 • Konflikter,
 • Sammenhengen mellom indre og ytre bærekraft. 
 • Psykologisk trygghet
 • Bærekraftskultur
 • Hvordan få ned sykefraværet
 • Hva er nærværsfaktorer   Les mer her

   Konsepter for bærekraftig utvikling/endring av team og organisasjon


   Vår verktøykasse

   • IDG toolbox
   • Kjernekvadranten
   • Viljesbuen for bedrifter
   • 360 grader evaluering
   • On the jobb training
   • Gestaltcoaching/Gestaltteori
   • Prosesskomptanse


   Les mer her   CONTACT US

   If you have any questions or concerns, we're always ready to help!