Christin Winther

Christin Winther

Prosessleder, Gestaltterapeut

SAMSKAPING  FOR INDRE OG YTRE BÆREKRAFT 

"Det som kommer fra et varmt hjerte

blir tatt vel imot hos andre,

selv om budskapet

er ubehagelig."


Christin Winther

Christin har jobbet med mennesker og utvikling i 35 år, hun har solid erfaing som leder, konsulent, veileder og executive coach. Hun har bred erfaring fra forskjellige utviklingsprosesser både som leder og konsulent. Innvolveringsprosesser organsiasjons- og samfunnsutvikling.

Design og utvikling av lederutviklingsprogrammer.  Christin har solid ledererfaring fra offentlig sektor, offentlig stiftelse og helsesektoren.  


For å få til en bærekraftig utvikling i organisasjoner tror hun på å skape en kultur hvor menneskene snakker sammen, en kultur det er lov å feile, hvor menneskene tør å sjekke ut sine tolkninger, gi og få tilbakemeldinger. En kultur med åpenhet og tillitt. Et arbeidsmiljø hvor det samskapes kreative og innovative løsninger, hvor de ansatte tør å ta risker, og være personlig og by på seg selv. Dette er viktig nærværsfaktorer i en tid hvor mange har høyt sykefravær, turnover, det er krav til høy endringshastighet og det er behov for omstilling.


Christin har hjerte for mennesker og er varmt engasjert i bærekraftig utvikling på alle nivåer, individ-, team-, organisasjon-, så vel som samfunnsnivå. Hun tror på at for å få til en bærekraftig utvikling må vi enkeltmennesker starte med oss selv. Arbeidsgivere,  bedriftseiere og politikere må bidra til endring kollektivt og systemnivå. Forskning bygger opp under dette, gjennom forskningen til organisasjonen Inner development goals (IDG). Christin er drivende engasjert i det non-profit arbeidet med å spre informasjon og engasjement om IDG ut til privat og offentlig sektor, hun var med å starte hubbenog er styreleder i IDG Relate2change OSLO HUB.

Christin er også initiativtaker til Senter for relasjon og endring på Frogner, og til Team Relate2change, og hun er også en del av staben ved å Norsk Gestaltinstitutt høyskole, på terapi-, og coachingutdanningen, på årstudiumet i relasjonsledelse i organisasjoner, og hun har vært med å designe ´train the trainer´ programmet for IDG veiledere.


Christins har solid prosesserfaring hvor hun møter mennesker, team og organisasjonen der de er, ser dynamikken og hva som har utviklingspotensial. Hun har varme for mennesker i måten hun kommuniserer på, kombinert med at hun har kraft i sin gjennomføringevneØnsker du utvikling?

La oss ta et møte hvor vi tar utgangspunkt i dine ønsker og behov.