Jøril Korperud Johnsen

Jøril Korperud Johnsen

Prosesskonsulent, B Leader av B Corp Nordic


SAMSKAPING FOR INDRE OG YTRE BÆREKRAFT


"Å gå på leit etter sin egen værekraft,

kan lede deg til din egen skapekraft"


Jøril Korperud Johnsen

Jøril har to tiår med erfaring fra ledelse, innovasjon og bærekraft - og har tidligere vært bærekraftssjef i IKEA Norge.I dag driver Jøril sitt eget selskap Fremvekst, et endringsbyrå som styrker virksomheter på deres ansvarsreise, individuelt og kollektivt. Hun er assosiert partner i Coorporate Good, styremedlem i start-up selskapet WeMe Facilitators og i IDG foreningen Relate2Change. Jøril har et sterkt engasjement for både indre og ytre bærekraft. Hun er utdannet B Leader av B Corp Nordics og er en av de første Inner Development Goals katalysatorene i Norge. Hun er også en del av Laura Storms globale nettverk av Regenerative ledere og er Reiki healer á Harahealingarts.


Jøril har dype røtter i den urbane kulturen, og er 4.generasjon Oslobeboer med sterk tilknytning til naturen.Jøril er en pådriver for å skape et mer inkluderende, rettferdig og regenerativt samfunn der alt liv trives. Hun er en naturlig leder og inspirator, elsker å skape nytt, med sin værekraft lyser hun opp veien, styrker forskjeller på tvers og skaper åpne, nysgjerrige og rause samarbeidsrom.Dykker inn i utfordringer i næringsliv og samfunn med dyp erfaring, nøye samlet innsikt i menneskeheten og med ett seriøst lekent engasjement for kreativitet.

Ønsker du utvikling?

La oss ta et møte hvor vi tar utgangspunkt i dine ønsker og behov.