Hjem

Relate2change Consulting AS

Co-creating for a better future!

VÅRE VERDIER 

Likeverdighet
Åpenhet
Ansvarlighet
Tilstedværelse

VÅR VISJON:
Vi bidrar til en bærekraftig verden ved å ha fokus på koblingen og balansen mellom menneskelig vekst,  og resultater

HVORDAN:
Vi tilbyr skreddersydd utvikling, forskningsbaserte og kompetansehevende aktiviteter for fremtidens organisasjoner

Vi er et konsulentselskap med med solid erfaring fra utviklingsarbeid, på både individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå.


Vi brenner for å bistå fremtidens ledere og agile medarbeidere til en bærekraftig utvikling av menneskene og organisasjonen, noe som henger tett sammen. Vi tror på sammenhengen mellom indre og ytre bærekraft 

"The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change"


Carl Rogers

Vår metode ligger i navnet:   Relate2change!


Vi trenger å relatere oss til her og nå situasjonen, akseptere og annerkjenne akkurat som det er, før vi kan endre.  Dette prinsippet gjelder på indivuelt plan, så vel som gruppe og organisasjon.  Vi har en rik en verktøykasse av forskningsbaserte metoder som bygger opp som vi har kompetanse på å bruke i utviklingsarbeidet. Våre metoder hviler alltid på konfluent pedagogikk som er en lang og annerkjent tradisjon for læring.  


Mennesker og organisasjoner lever i en tid hvor endringen kommer raskt og menneksene i organiasjonen jobber mer selvstendig enn tidligere. Agilt lederskap er kommet for å bli, og krever samtidig mer innsikt i hvordan vi mennesker fungerer sammen i grupper.  Vi trenger mer innsikt, kompetanse og trening i kommunikasjon og samhandling. 


Alle trenger å stadig relatere til den situasjonen som er for å justere seg inn. Når situasjonen og kontekst stadig er i endring, så trenger vi fortløpende å: Relate2change

Bærekraftig utvikling

Det er mange nye ord og og populære konsepter innen leder- og organisasjonsutvikling i dag, og når vi ser nærmere på innholdet ser vi at det ofte koker ned til det som alltid har vært viktig i utviklingsarbeid: Å få menneskene i organisasjonen til å kommunisere og samhandle på best mulig måte.   Å få menneskene til å samskape gode resultater for organisasjonen og organisasjonens kunder.  I en tid hvor endring kommer raskt og utviklingen går mer og mer mot agil ledelse, krever det mer av menneksene i organsiasjonen, både ledere og medarbeidere. Det er ikke bare ledere som trenger støtte, veiledning og utvikling. 


Det er bærekraftig å satse på menneskene i organisasjonen. Forskning viser at det er sammenheng mellom indre og ytre bærekraft. Når din bedrift satser på menneksene i organisasjonen så skapes synergier som påvirker hele organisasjonen så vel som samfunnet og verden.


Lavere sykefravær, turn-over og konflikter er bærekraftig

Slik er fakta om situasjonen i Norge idag: 

Men om lag 15 prosent av sykefraværet kan knyttes til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen.

Tall fra staten

65 prosent av statlige virksomheter opplever utfordringer med å rekruttere fagpersoner som jurister, ikt-personell og økonomer.

I følge beregninger fra undersøkelser utført av FAFO og SSB er konflikter i arbeidslivet årsak til hele 25% av det totale sykefraværet, og koster norske bedrifter 45 milliarder kr årlig.

DEI.  Alle mennesker har rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av for eksempel kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering skal ikke aksepteres.

Samskape omstillingen/ utviklingsarbeidet


Ved å innvolvere de menneseklige ressursene i din organisasjonen i en samskapingsprosess, muliggjør det at organisasjonen og dine medarbeidere utvikles i takt med hverandre og med sin samtid.  Det sikrer at dere utnytter den kunnskap og erfaring som finnes i organisasjonen. 

Det ivaretar arbeidsmiljø og skaper en inkludernde kultur, hvor medarbeiderne erfarer at de kan påvirke sitt arbeid og det bygger opp under agilt lederskap. Det skapes nærværsfaktorer som forebygger sykefavær. Det skaper et innovativt miljø, som tiltrekker seg og beholder kompetansen. 


Din organisasjon vinner følgende:

 • Øker produktiviteten
 • Senker sykefraværet
 • Lavt turnover
 • Tiltrekkes dere god kompetanse
 • Utnytter kompetansen og innsikten til medarbeiderene
 • Sørger for en forankring
 • Ansvarliggjør alleLes mer om våre metoder

Bærekraftig leder- og medarbeider utvikling


  • Lederutviklingsprogrammer i tråd med IDG/SDG.
  • Evaluer og oppgrader deres lederutvikling i tråd med IDG.
  • Lederstøtte
  • Kurskonsepter til ansatte
  • Meny "koldtbord" for utvikling til medarbeiderne
Les mer her

Kjernekvaliteter


Kjernekvaliteter er en polaritetsmodell

Det handlar ikke om enten eller eller, men å sikte mot å balansere dine og teamets kvaliteter.  om antingen det ena eller det andra utan om att sträva efter att balansera kvaliteter.


Les mer  om modellen her

Foredrag - mini workshops


 • Ledelse
 • Endring
 • Kommunikasjon
 • Konflikter,
 • Sammenhengen mellom indre og ytre bærekraft. 
 • Psykologisk trygghet
 • Bærekraftskultur
 • Hvordan få ned sykefraværet
 • Hva er nærværsfaktorer


         Les mer her

  Konsepter for bærekraftig utvikling/endring av team og organisasjon


  Vår verktøykasse

  • Vår metode: Relate2change
  • IDG toolbox
  • Metoder for gruppeprosess
  • Kjernekvadranten
  • Viljesbuen for bedrifter
  • 360 grader evaluering
  • On the jobb training
  • Gestaltcoaching/Gestaltteori
  • Prosesskomptanse

  Les mer her