Menneskene

Kontakt Relate2change teamet

Vi tror på metoden Relate2change


  • At vi må relatere oss til hverandre og verden for å få til endring
  • At vi må relatere oss til situasjonen for å endre oss
  • At endring skjer når vi aksepterer stauts quo og setter retning sammen
  • At åpenhet skaper tillit 
  • At økt oppmerksomhet er økt kvalitet på valgene vi tar

Våre samarbeidspartnere i Sverige

Vi har et samarbeid med gode svenske kollegaer i gro.nu,  

ved behov kan vi raskt etablere et svensk-norsk konsulentteam. 

Samarbeidspartnere i Norge

Jan og Synne Platander

Jan og Synne driver Platander Samspill & Utvikling (PSU) og Skandinavisk Playbackteater Studio (SPTS).

Jan er pedagog, coach og psykodramaregissør, og underviser i Aksjonsmetodikk for arbeidslivet. (AiA)
Synne er drama- og teaterpedagog, prosessveileder og playbackteater-instruktør, og jobber også med norskopplæring for voksne innvandrere.

Siden 90-tallet har Jan og Synne jobbet med kurs, forestillinger og involverende utviklingsprosesser for både organisasjoner og privatpersoner.
De er grunnleggere av Teater X i Stockholm, en teatergruppe som har jobbet profesjonelt med playbackteater siden 1999. Siden 2009 har de drevet kurs i regi av Skandinavisk Playbackteater Studio, og de tilbyr tilbyr forestillinger med Teater Mosaik’. Med teater som dialogverktøy skaper de lyttende rom for deling og speiling av menneskelige erfaringer, og åpner for resonans og refleksjon på nye måter.

De har jobbet for små og store organisasjoner i Sverige og Norge, både i det private næringslivet og offentlig sektor, og medvirker med Teater Mosaik’ i AFF’s lederutviklingsprogram Solstrandsprogrammet.

Jan og Synne har en rik verktøykasse med kreative, engasjerende og involverende metoder. Med aksjonsmetodikk og elementer av playbackteater kan de skreddersy effektfulle utviklingsprosesser i tråd med organisasjonens behov.