Bærekraftig leder- og medarbeider utvikling

Bærekraftig leder- og medarbeiderutvikling


Oppgrader opplæringstibudet til dine ansatte

Vi tilbyr


Skreddersydde utvikingsprogram basert på forskningsbaserte metoder og verktøy, med konsulenter med solid organisasjons-, leder- og prosesserfaring. Konsulenter som er særskilt engasjert i bærekraft og har fordypet seg i sammenhengen mellom indre- og ytre bærekraft.  


Menneskene i organisasjonen din er din viktigste ressurs, ledere er nøkkelpersoner og trenger utvikling og kompetanse tilpasset de kravene som lederstillingen krever.  


Medarbeidere idag har behov for kompetanse for å kunne ta et helhetsansvar og jobbe mest mulig agilt, og samtidig erfare mestring. Kompente og trygge ansatte gir en bærekraftig ekstern service, samt at beddriften bidrar til bærekraft i samfunnet. 


Din organisasjon vil samtidig jobbe med nærværsfaktorer som medfører lavere sykefravær, mindre turn over. Du beholdr dine ansatte og blir en attrativ arbeidsgiver i markedet.


Lederutviklingsprogrammer i tråd med IDG/SDG


Evaluer og oppgrader deres lederutvikling i tråd med IDG.


Leder og medarbeiderstøtte


Kurs, coaching, veiledning.Kurskonsepter til ansatte


Kursmeny "koldtbord" for utvikling til medarbeiderne
Eksempler på verktøy:


IDG toolbox, Kjernekvadranten, Viljesbuen for bedrifter (et verktøy for bærekraftig valg), 360 grader evaluering, On the jobb training, Train the trainer, Gestaltcoaching/Gestaltteori


Acting, driving change


Courage

The ability to stand up for values, make decisions, take decisive action and, if need be, challenge and disrupt existing structures and views.

Creativity

The ability to generate and develop original ideas, to innovate, and being willing to disrupt conventional patterns

Optimism

The ability to sustain and communicate a sense of hope, positive attitude and confidence in the possibility of meaningful change.

Perseverance

The ability to sustain engagement and remain determined and patient even when one’s efforts take a long time to bear fruit.


La oss samarbeide

Ring oss.: 909 53 566

Send mail: christin@relate2change.no

Besøksadresse:

Relate2change Consulting  AS

Bygdøy allé 21

0262 Oslo

Request an appointment