Dette er vår kjernekompetanse

Dette er vår kjernekompetanse


Vi er prosessledere i indre og ytre bærekraft

Kunsten å lede idag, er å lede uten å lede.  Agil ledelse , selvledelse er trenden.  Hva kreves da av ledelsen og organisasjonen? 


Å bygge en åpen og trygg kultur er dessto viktigere, slik at alt løser seg på lavest mulig nivå i organisasjonen.  Vi har komptanse til å få mennesker til å snakke sammen, skape et psykologisk trygt miljø som fører til innovativ samskaping. Hvor medlemmene tør å være seg selv fullt og helt, og får til å bruke hele sitt potensial. En kultur hvor det er lov til å gjøre feil, som skaper villighet til å ta risker, og hvor man har mot til å snakke med hverandre når det oppstår friksjoner.  Friksjon og konflikt er en del av å være i bevegelse, det krever et åpent miljø hvor alle deltakerne bidrar til åpenhet.  Menneskene sjekker ut tolkninger og lytter til svaret. De sier hva de trenger istedenfor å kritisere. Samskaper en kultur hvor man fleksibelt gir gode og konstruktive tilbakemeldinger, det er en kultur hvor det er åpenhet og tillitt.  


Dette er viktig i omstillinger, i utviklingsarbeidet og i det kontinuerlige arbeidet med å bygge endringsvillig og resultatorientert organisasjoskultur.


Vi har verktøyene til å skape  og beholde en slik bærekraftig kultur med en psykologisk trygghet som gir god produktivitet, lav turnover og lavt  sykefravær. Vi jobber helt i tråd med rammeverket til Inner Development Goals (IDG), og vi kan se sammenhegen mellom indre og ytre bærekraft på alle nivåer. 


Vi har verktøyene for å designe en bærekraftig omstilling og utvikling, med fokus på organisasjonens strategi og et utviklingsarbeid med forankring hos medarbeidere, og nødvendig involvering på alle nivå.  


Dette beskriver en kultur som fører til en bærekraftig utvikling, som gir ringer i vannet internt i bedriften, til kunder/brukere/samarbeidspartnere og til samfunnet rundt. Vi har tro at ringvirkningenen også påvirker verden. 


Ønsker du å beholde, videreutvikle eller skape en slik kultur på din arbeidsplass, ta kontakt.