Foredrag - Mini workshops

Foredrag - Mini workshop

Eksempler på temaer


  • Sammenheng mellom indre og ytre bærekraft (IDG), 
  • Sammenheng mellom indre og ytre bærekraft (IDG),
  • Vekk med siloene mellom HR og bærekrafts avdelingene.
  • Kjøreregler for konstruktiv kommunikasjon
  • Endring – «the paradox of change» på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
  • Motstand, en nødvendig ressurs i endring
  • Hva er inspirerende ledelse?
  • Den "vanskelige samtalen"
  • Hvordan forebygge og løse konflikterCourage

"The ability to stand up for values, make decisions, take decisive action and, if need be, challenge and disrupt existing structures and views."


En kvalitet under den femte dimensjonen.

Handling - gjennomføre endring

Vi designer foredrag eller miniworkshopfor deg!

Foredragsmeny

---under utvikling

xxxx


xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxx


kr xxxxx

xxxx


xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxx


kr xxxxx

xxxx


xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxx


kr xxxxx

Contact us

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.