Kjernekvaliteter

Om du vill lære dig mer om modellen, les boken!Vi liker modellen og prosessen den av mange grunner.  .

  • Kjernekvaliteter er en polaritetsmodell. Det handler ikke om enten eller, men å søke å balansere kvalitentene.

  • Modellen hjelper oss att se att bak våra egne og andres overslag finner alltid kvaliteter.
    Den kan hjelpe oss att lære å kjenne oss selv og andre uten å putte oss/hverandre i begrensede bokser og i en forenklet typologi.

  • Å jobbe med modellen kan være en kraftfullt måte å styrke samarbeidet på tvers og fremme funksjonelle relasjoner.

  • Vi kan bruke den individuelt, på teamet ditt, eller på avdelingen/organisasjonen din. Den egner seg godt også til å kartlegge din teams eller organisasjonskulturen. 


Om du vill lære dig mer om modellen, les boken! Om du vil lære mer om denne polaritetsmodellen så kom på et av våre åpne kurs, eller så kan vi designe et kurs internt i organisasjonen din. Tilbakemeldinger på et kurs: