Mer om samskapende organisasjonsutvikling

Metoder. (denne siden er under utvikling)


Designe en utvikingsprosess  • Innvolverende samskaping
  • Søkekonferanser
  • Dialogkonferanse
  • World cafe
  • Open space
  • Aksjonsmetodikk
  • Playbackteater